Författarens instruktioner

1. omfattning

Vetenskaplig europeisk® täcker alla vetenskapliga områden. Artiklarna ska handla om nyare vetenskapliga upptäckter eller innovationer eller översikter av pågående forskning av praktisk och teoretisk betydelse. Berättelsen bör berättas på ett enkelt sätt som lämpar sig för en allmän publik som är intresserad av vetenskap och teknik utan mycket teknisk jargong eller komplexa ekvationer och bör baseras på nyligen genomförda (ungefär två tidigare år) forskningsresultat. Man bör överväga hur din berättelse skiljer sig från tidigare bevakning i alla media. Idéerna ska förmedlas med klarhet och koncis.

Scientific European är INTE en peer-reviewed tidskrift.

2. Typer av artiklar

Artiklar i SCIEU® kategoriseras som Granskning av senaste framsteg, Insikter och analys, Redaktionell, Åsikt, Perspektiv, Nyheter från industrin, Kommentarer, Vetenskapsnyheter etc. Längden på dessa artiklar kan vara i genomsnitt 800-1500 ord. Observera att SCIEU® presenterar idéer som redan har publicerats i peer-reviewed vetenskaplig litteratur. Vi publicerar INTE nya teorier eller resultat av originalforskning.

3. Redaktionsuppdrag

Vårt uppdrag är att sprida betydande framsteg inom vetenskapen till allmänna läsare Inverkan på mänskligheten. Inspirerande sinnen Syftet med Scientific European® (SCIEU)® är att föra ut aktuella händelser inom vetenskapen till en bredare publik för att göra dem medvetna om framsteg inom de vetenskapliga områdena. Intressanta och relevanta idéer från olika vetenskapsområden som förmedlas på ett enkelt sätt med klarhet och koncis och som redan har publicerats i peer-reviewed vetenskaplig litteratur på senare tid.

4. Redaktionell process

Varje manuskript genomgår en allmän granskningsprocess för att säkerställa noggrannhet och stil. Syftet med granskningen är att säkerställa att artikeln är lämplig för den vetenskapligt sinnade allmänheten, dvs undvika komplicerade matematiska ekvationer och svår terminologi och att granska riktigheten av vetenskapliga fakta och idéer som presenteras i artikeln. Den ursprungliga publikationen bör konsulteras och varje berättelse som kommer från en vetenskaplig publikation bör ange sin källa. SCIEU® redaktörer kommer att behandla den inskickade artikeln och all kommunikation med författaren/författarna som konfidentiellt. Författare måste också hantera all kommunikation med SCIEU® som konfidentiell.

Artiklar granskas på grundval av ämnets praktiska och teoretiska betydelse, beskrivning av berättelsen om valt ämne för en allmän publik, författarnas/författarnas referenser, källhänvisningar, berättelsens aktualitet och unik presentation från tidigare bevakning av ämnet i alla medier.

 Upphovsrätt och licens

6. Tidslinje

Vänta sex till åtta veckor för den allmänna granskningen.

Skicka in dina manuskript elektroniskt på vår ePress-sida. Vänligen fyll i uppgifter om författare(r) och ladda upp manuskript.

För att skicka in snälla logga in . För att skapa ett konto, vänligen registrera

Du kan även skicka ditt manus via e-post till [e-postskyddad] 

7. DOI (Digital Object Identifier) Uppdrag

7.1 Introduktion till DOI: En DOI tilldelas varje specifik del av immateriella rättigheter (1). Den kan tilldelas till vilken enhet som helst – fysisk, digital eller abstrakt för hantering som immateriell egendom eller för delning med en intresserad användargemenskap (2). Det är inte relaterat till peer-review-statusen för en artikel. Både referentgranskade och icke-refererande granskade artiklar kan ha DOI (3). Academia är en av de största användarna av DOI-systemet (4).  

7.2 Artiklar publicerade i SCIENTIFIC EUROPEAN kan tilldelas DOI baserat på dess egenskaper såsom unika sätt att presentera ny innovation, nyhet och värde för den vetenskapligt sinnade allmänheten, djupgående analys av en aktuell fråga av intresse. Chefredaktörens beslut är slutgiltigt i detta avseende.  

8.1 OM OSS | VÅR POLICY

8.2 Artiklar som ger information om SCIENTIFIC EUROPEAN

a. Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och den vanliga människan: en forskares perspektiv

b. Scientific European kopplar allmänna läsare till originalforskningen

c. Scientific European -En introduktion

9. Redaktörens anmärkning:

"Scientific European" är en tidskrift med öppen tillgång riktad till en allmän publik. Vår DOI är https://doi.org/10.29198/scieu

Vi publicerar betydande framsteg inom vetenskap, forskningsnyheter, uppdateringar om pågående forskningsprojekt, färska insikter eller perspektiv eller kommentarer för spridning till allmänheten. Tanken är att koppla vetenskapen till samhället. Forskarna kan publicera en artikel om ett publicerat eller ett pågående forskningsprojekt om en betydande samhällelig betydelse som folket bör göras medvetna om. De publicerade artiklarna kan tilldelas DOI av Scientific European, beroende på verkets betydelse och dess nyhet. Vi publicerar inte primärforskning, det finns ingen referentgranskning och artiklarna granskas av redaktionen.

Det tillkommer ingen behandlingsavgift för publicering av sådana artiklar. Scientific European tar inte ut någon avgift av författare för att publicera artiklar som syftar till att sprida vetenskaplig kunskap inom området för deras forskning/expertis till vanliga människor. Det är frivilligt; forskarna/författarna får inte betalt.

e-post: [e-postskyddad]

***

OM OSS  MÅL & OMFATTNING  VÅR POLICY   KONTAKTA OSS  
FÖRFATTARES INSTRUKTIONER  ETIK OCH FEL  FÖRFATTARE FAQ  SKICKA IN ARTIKEL