VÅR POLICY

 1. INTEGRITETSPOLICY,
 2. INSÄNDNINGSPOLICY, 
 3. GRANSKNING OCH REDAKTIONSPOLICY,
 4. COPYRIGHT OCH LICENSPOLICY,
 5. PLAGIATPOLICY,
 6. ÅTERKRAV POLICY,
 7. ÖPPEN ÅTKOMSTPOLICY,
 8. ARKIVERINGSPOLICY,
 9. PUBLIKATIONSETIK,
 10. PRISPOLICY, OCH
 11. ANNONSPOLICY. 
 12. HYPERLÄNKNINGSPOLICY
 13. PUBLICERINGSSPRÅK

1. INTEGRITETSPOLICY  

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Scientific European® (SCIEU®) publicerats av UK EPC Ltd., företagsnummer 10459935 registrerat i England; Stad: Alton, Hampshire; Publiceringsland: Storbritannien) behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har. Vår policy tar hänsyn till Data Protection Act 1998 (lagen) och, med verkan från 25 maj 2018, General Data Protection Regulation (GDPR). 

1.1 Hur vi samlar in din personliga information 

1.1.1 Information som du lämnar till oss 

Denna information tillhandahålls vanligtvis av dig när du 

1. Engagera oss som författare, redaktör och/eller rådgivare, fyll i formulär på vår webbplats eller våra appar, till exempel för att beställa produkter eller tjänster, för att registrera dig för en e-postlista, eller för att registrera dig för att använda vår webbplats, göra en ansökan om anställning, lägg till i kommentarsfältet, fyll i undersökningar eller vittnesmål och/eller begär någon information från oss. 

2. Kommunicera med oss ​​via post, telefon, fax, e-post, sociala medier mm 

Informationen du ger kan inkludera biografisk information (ditt namn, titel, födelsedatum, ålder och kön, akademisk institution, tillhörighet, yrkestitel, ämnesspecialism), kontaktinformation (e-postadress, postadress, telefonnummer) och ekonomi eller kredit kortdetaljer. 

1.1.2 Information vi samlar in om dig 

Vi samlar inte in några detaljer om din surfning på våra webbplatser. Se vår cookiepolicy. Du kan inaktivera cookies via din webbläsares inställningar och fortfarande komma åt våra webbplatser. 

1.1.3 Information från andra källor 

Dataanalyspartner som Google som analyserar besök på våra webbplatser och appar. Detta inkluderar webbläsartyp, surfbeteende, typ av enhet, geografisk plats (endast land). Detta inkluderar inte någon personlig information om webbplatsbesökaren. 

1.2 Hur vi använder din information 

1.2.1 När du engagerar dig som författare eller redaktör eller rådgivare för Scientific European® (SCIEU)®, lagras din information som du skickar i det webbaserade förvaltningssystemet för akademiska tidskrifter epress (www.epress.ac.uk) vid University av Surrey. Läs deras sekretesspolicy på www.epress.ac.uk/privacy.html 

Vi använder denna information för kommunikation med dig för att skicka förfrågningar om artikelgranskning och endast i syfte att granska och redaktionell process. 

1.2.2 När du prenumererar på Scientific European® (SCIEU)®, samlar vi in ​​din personliga information (namn, e-post och tillhörighet). Vi använder endast denna information för att utföra prenumerationsförpliktelser. 

1.2.3 När du fyller i "Arbeta med oss" eller "Kontakta oss"-formulär eller laddar upp manuskript på våra webbplatser, används den personliga information som du lämnat enbart för det ändamål för vilket formuläret fylldes i. 

1.3 Dela din information med tredje part 

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part. När du engagerar dig som författare eller referentgranskare eller redaktör eller rådgivare lagras din information som du skickar i det webbaserade tidskriftshanteringssystemet epress (www.epress.ac.uk) Läs deras sekretesspolicy på https://www.epress .ac.uk/privacy.html 

1.4 Överföring utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

Vi överför inte personlig information till någon tredje part inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

1.5 Hur länge behåller vi din information 

Vi behåller information om dig så länge som det krävs för att tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig eller är nödvändigt för våra juridiska ändamål eller våra legitima intressen. 

Informationen kan dock raderas, begränsas för användning eller ändras genom att skicka en e-postförfrågan till [e-postskyddad]

För att få information som vi har om dig ska en e-postförfrågan skickas till [e-postskyddad]

1.6 Dina rättigheter med avseende på din personliga information 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter för att skydda dig mot att en organisation missköter dina personuppgifter. 

1.6.1 Enligt dataskyddslagen har du följande rättigheter a) att få tillgång till och kopior av den personliga information som vi har om dig; b) att kräva att vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen orsakar dig skada eller ångest; och c) att kräva att vi inte skickar marknadsföringskommunikation till dig. 

1.6.2 Med verkan från 25 maj 2018 efter GDPR har du följande ytterligare rättigheter a) Att begära att vi raderar dina personuppgifter; b) Att begära att vi begränsar vår databehandlingsverksamhet i förhållande till dina personuppgifter; c) För att från oss ta emot de personuppgifter vi har om dig, som du har lämnat till oss, i ett rimligt format som specificerats av dig, inklusive i syfte att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig; och d) Att kräva att vi korrigerar de personuppgifter vi har om dig om de är felaktiga. 

Observera att ovanstående rättigheter inte är absoluta och förfrågningar kan avvisas där undantag gäller. 

1.7 Kontakta oss 

Om du har några kommentarer, frågor eller funderingar om något du har läst på den här sidan eller om du är orolig för hur din personliga information har hanterats av Scientific European® kan du kontakta oss på [e-postskyddad] 

1.8 Remiss till UK Information Commissioner 

Om du är EU-medborgare och inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du hänvisa oss till informationskommissionären. Du kan ta reda på mer om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen på webbplatsen för informationskommissionärens kontor som finns på: www.ico.org.uk 

1.9 Ändringar i vår integritetspolicy 

Om vi ​​gör ändringar i denna policy kommer vi att beskriva dem på den här sidan. Om det är lämpligt kan vi ge dig information via e-post; Vi föreslår att du regelbundet besöker den här sidan för att se eventuella ändringar eller uppdateringar av denna policy. 

2INSÄNDNINGSPOLICY 

Alla författare måste läsa och godkänna villkoren i vår inlämningspolicy innan de skickar in en artikel till Scientific European (SCIEU)® 

2.1 Manuskriptinlämning 

Alla författare som skickar in manuskript till Scientific European (SCIEU)® måste godkänna punkterna nedan. 

2.1.1 Uppdrag och omfattning  

Scientific European publicerar betydande framsteg inom vetenskap, forskningsnyheter, uppdateringar om pågående forskningsprojekt, färska insikter eller perspektiv eller kommentarer för spridning till vetenskapligt sinnade allmänheten. Tanken är att koppla vetenskapen till samhället. Författarna kan antingen publicera en artikel om ett publicerat eller ett pågående forskningsprojekt eller om en betydande samhällelig betydelse som människorna bör göras medvetna om. Författare kan vara forskare, forskare och/eller forskare som har omfattande förstahandskunskap om ämnet som arbetar inom akademi och industri, som också skulle ha gjort betydande insatser inom det beskrivna området. De kan ha goda meriter för att skriva om ämnet, inklusive vetenskapsskribenter och journalister. Detta kan inspirera unga hjärnor att ta upp vetenskap som en karriär förutsatt att de blir medvetna om forskningen som utförs av forskaren på ett sätt som är begripligt för dem. Scientific European tillhandahåller en plattform för författare genom att uppmuntra dem att skriva om sitt arbete och koppla dem till samhället som helhet. De publicerade artiklarna kan tilldelas DOI av Scientific European, beroende på verkets betydelse och dess nyhet. SCIEU publicerar inte primär forskning, det finns ingen peer-review och artiklar granskas av redaktionen. 

2.1.2 Artiklar 

Artiklar i SCIEU® kategoriseras som granskning av senaste framsteg, insikter och analys, redaktionell, åsikt, perspektiv, nyheter från industrin, kommentarer, vetenskapsnyheter etc. Längden på dessa artiklar kan vara i genomsnitt 800-1500 ord. Observera att SCIEU® presenterar idéer som redan har publicerats i peer-reviewed vetenskaplig litteratur. Vi publicerar INTE nya teorier eller resultat av originalforskning. 

2.1.3 Val av artikel  

Artikelurvalet kan baseras på attributen enligt nedan. 

 S.No. attribut Ja Nej 
Resultaten av forskningen kan lösa problem som människor står inför  
 
Läsarna kommer att må bra när de läser artikeln  
 
Läsarna kommer att känna sig nyfikna  
 
Läsare kommer inte att känna sig deprimerade när de läser artikeln 
 
 
 
Forskningen kan förbättra människors liv 
 
 
 
Resultaten av forskningen är en milstolpe inom vetenskapen: 
 
 
 
Studien rapporterar ett mycket unikt fall inom vetenskapen 
 
 
 
Forskningen handlar om ett ämne som berör en stor del av människor 
 
 
 
Forskningen kan påverka ekonomi och industri 
 
 
 
10 Forskningen har publicerats i en mycket välrenommerad peer reviewed tidskrift under den senaste veckan 
 
 
 
 
 
Regel 0: Poäng = Antalet "Ja" 
Regel 1 : Totalt resultat > 5 : Godkänn  
Regel 2: högre poäng, desto bättre  
Hypotes: poäng och träffar på webbsidan bör vara väsentligt relaterade   
 

2.2 Riktlinjer för författare 

Författarna kan ha följande allmänna riktlinjer i åtanke utifrån läsarnas och redaktörens perspektiv. 

Läsarnas perspektiv 

 1. Får titeln och sammanfattningen mig att känna mig nyfiken nog att läsa kroppen? 
 1. Om det är flöde och idéer förmedlas smidigt till sista meningen?  
 1. om jag förblir förlovad med att läsa hela artikeln? 
 1. om jag tenderar att pausa en stund för att reflektera och uppskatta efter att ha läst klart -något liknande ögonblicket?   

Redaktörens perspektiv 

 1. Speglar titeln och sammanfattningen forskningens själ? 
 1. Något grammatik/mening/stavfel? 
 1. Originalkälla(r) citerade på lämpligt sätt i kroppen där det behövs. 
 1. Källor listade i referenslistan i alfabetisk ordning enligt Harvard-systemet med fungerande DoI-länk(ar). 
 1. Tillvägagångssättet är mer analytiskt med kritisk analys och utvärdering där det är möjligt. Beskrivning endast tills det krävs för att introducera ämnet. 
 1. Resultaten av forskningen, dess nyhet och relevans av forskningen förmedlas tydligt och övertygande med lämplig bakgrund  
 1. Om begreppen förmedlades utan att tillgripa de tekniska jargongerna så mycket 

2.3 Kriterier för inlämning 

2.3.1 Författaren kan skicka in arbete om vilket ämne som helst som nämns i tidskriftens omfattning. Innehållet ska vara originellt, unikt och presentationen måste vara av potentiellt intresse för de vetenskapligt sinnade allmänna läsarna. 

Det beskrivna arbetet bör inte ha publicerats tidigare (förutom i form av ett sammandrag eller som en del av en publicerad föreläsning eller akademisk avhandling) och bör inte övervägas för publicering på annat håll. Det är underförstått att alla författare som skickar in till våra peer-reviewed tidskrifter samtycker till detta. Om någon del av manuskriptet har publicerats tidigare måste författaren tydligt ange det till redaktören. 

Om plagiat i någon form upptäcks när som helst under referentgranskningen och redaktionsprocessen, kommer manuskriptet att avvisas och ett svar kommer att begäras från författarna. Redaktören kan kontakta författarens prefekt eller institut och kan även välja att kontakta författarens finansiär. Se avsnitt 4 för vår plagiatpolicy. 

2.3.2 Motsvarande (inlämnande) författare bör se till att alla överenskommelser mellan flera författare har uppnåtts. Motsvarande författare kommer att hantera all kommunikation mellan redaktören och på uppdrag av alla eventuella medförfattare, före och efter publicering. Han/hon ansvarar också för att hantera kommunikationen mellan medförfattare. 

Författare måste säkerställa följande: 

a. Uppgifterna i inlämningen är original 

b. Presentationen av uppgifterna har godkänts 

c. Hindren för delning av data, material eller reagens etc som används i arbetet är minimala. 

2.3.3 Sekretess 

Våra tidskriftsredaktörer kommer att behandla det inskickade manuskriptet och all kommunikation med författare och referenter som konfidentiella. Författare måste också behandla all kommunikation med tidskriften som konfidentiell, inklusive granskares rapporter. Material från kommunikationen får inte läggas ut på någon webbplats. 

2.3.4 Artikelinlämning 

För att skicka in snälla logga in (För att skapa ett konto, vänligen registrera ). Alternativt kan maila till [e-postskyddad]

3. GRANSKNING OCH REDAKTIONSPOLICY

3.1 Redaktionell process

3.1.1 Redaktionen

Redaktionsgruppen består av chefredaktörer, rådgivare (ämnesexperter) tillsammans med verkställande redaktör och assisterande redaktörer.

3.1.2 Granskningsprocess

Varje manuskript genomgår en allmän granskningsprocess av redaktionen för att säkerställa noggrannhet och stil. Syftet med granskningsprocessen är att säkerställa att artikeln är lämplig för den vetenskapligt sinnade allmänheten, dvs undvika komplicerade matematiska ekvationer och svår vetenskaplig jargong och att granska riktigheten av vetenskapliga fakta och idéer som presenteras i artikeln. Den ursprungliga publikationen bör granskas noggrant och varje berättelse som kommer från en vetenskaplig publikation bör ange sin källa. SCIEU®-redaktionen kommer att behandla den inskickade artikeln och all kommunikation med författaren/författarna som konfidentiellt. Författare måste också behandla all kommunikation med SCIEU som konfidentiell.

Artiklar granskas också på grundval av deras praktiska och teoretiska betydelse av det valda ämnet, beskrivning av berättelsen om valt ämne till en vetenskapligt sinnad allmän publik, författarnas/författarnas referenser, källor till källor, berättelsens aktualitet och unik presentation från tidigare bevakning av ämnet i andra medier.

3.1.2.1 Inledande utvärdering

Manuskriptet utvärderas först av redaktionen och kontrolleras med avseende på omfattning, urvalskriterier och teknisk noggrannhet. Om den godkänns kontrolleras den för plagiat. Om det inte godkänns i detta skede, "avvisas" manuskriptet och författare(r) informeras om beslutet.

3.1.2.2 Plagiat

Alla artiklar som tas emot av SCIEU ® kontrolleras för plagiat efter det första godkännandet för att säkerställa att artikeln inte har några ordagranta meningar från någon källa och är skrivna av författaren/författarna med deras egna ord. Redaktionen har tillgång till Crossrefs Similarity Check Services (iThenticate) för att hjälpa dem att utföra plagiatkontroller av de inskickade artiklarna.

3.2 Redaktionellt beslut

När artikeln har utvärderats på ovan nämnda punkter, anses den vara utvald för publicering i SCIEU® och kommer att publiceras i det kommande numret av tidskriften.

3.3 Revidering och återinlämning av artiklar

I händelse av eventuella ändringar av artiklarna som söks av redaktionen, kommer författarna att informeras och måste svara på frågorna inom 2 veckor efter antydan. De reviderade och återinlämnade artiklarna skulle genomgå den utvärderingsprocess som beskrivs ovan innan de godkänns och accepteras för publicering.

3.4 Sekretess

Vår redaktion kommer att behandla den inskickade artikeln och all kommunikation med författare som konfidentiellt. Författare måste också behandla all kommunikation med tidskriften som konfidentiell, inklusive revision och återinlämning. Material från kommunikationen får inte läggas ut på någon webbplats.

4. COPYRIGHT OCH LICENSPOLICY 

4.1 Upphovsrätten till alla artiklar publicerade i Scientific European behålls av författaren/författarna utan begränsningar. 

4.2 Författare ger Scientific European en licens att publicera artikeln och identifierar sig som den ursprungliga utgivaren. 

4.3 Författare ger också tredje part rätten att använda artikeln fritt så länge dess integritet bibehålls och dess ursprungliga författare, citatdetaljer och utgivare är identifierade. Alla användare har rätt att läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, skriva ut, söka i eller länka till den fullständiga texten av alla artiklar publicerade i Scientific European. 

4.4 Den Creative Commons Attribution License 4.0 formaliserar dessa och andra villkor för publicering av artiklar. 

4.5 Vår tidning verkar också under Creative Commons-licens CC-BY. Den ger obegränsad, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande, obestämd rätt att använda verket på något sätt, av vilken användare som helst och för vilket ändamål som helst. Detta möjliggör reproduktion av artiklar, kostnadsfritt med lämplig hänvisningsinformation. Alla författare som publicerar i våra tidskrifter och tidskrifter accepterar dessa som publiceringsvillkor. Upphovsrätten till innehållet i alla artiklar förblir hos den utsedda författaren till artikeln. 

Fullständig attribution måste åtfölja all återanvändning och utgivarens källa måste bekräftas. Detta bör innehålla följande information om originalverket: 

Författare (r) 

Artikelns rubrik 

tidskrift 

Volym 

Fråga 

Sidnummer 

Publiceringsdatum 

[Tidskrift eller tidskriftstitel] som den ursprungliga utgivaren 

4.6 Självarkivering (av författare) 

Vi tillåter författare att arkivera sina bidrag på icke-kommersiella webbplatser. Detta kan antingen vara författarnas egna personliga webbplatser, deras institutions arkiv, finansieringsorganets arkiv, online-öppet arkiv, Pre-Print-server, PubMed Central, ArXiv eller någon icke-kommersiell webbplats. Författaren behöver inte betala någon avgift till oss för självarkivering. 

4.6.1 Inskickad version 

Den inskickade versionen av artikeln definieras som författarversionen, inklusive innehåll och layout, av en artikel som författarna skickar in för granskning. Open access är tillåten för inlämnad version. Embargots längd är noll. Vid godkännande ska följande uttalande läggas till om möjligt: ​​"Denna artikel har godkänts för publicering i tidningen och finns tillgänglig på [Länk till slutlig artikel]." 

4.6.2 Godkänd version 

Det accepterade manuskriptet definieras som det slutliga utkastet till artikeln, som godkänts för publicering av tidningen. Open access tillåts för accepterad version. Embargots längd är noll. 

4.6.3 Publicerad version 

Open access är tillåten för publicerad version. Publicerade artiklar i vår tidning kan göras allmänt tillgängliga av författaren vid publicering omedelbart. Embargots längd är noll. Tidskriften måste tillskrivas som originalutgivare och [Länk till slutlig artikel] måste läggas till. 

5. PLAGIARPOLICY 

5.1 Vad anses vara plagiat 

Plagiat definieras som användning utan referens av andra publicerade och opublicerade idéer på samma eller annat språk. Omfattningen av plagiat i en artikel kan definieras på följande sätt: 

5.1.1 Stort plagiat 

a. "Klart plagiat": otillskriven kopiering av en annan persons data/fynd, återinlämning av en hel publikation under en annan författares namn (antingen på originalspråket eller i översättning) eller större ordagrant kopiering av originalmaterial i avsaknad av någon hänvisning till källan, eller otillskriven användning av original, publicerat akademiskt arbete, såsom hypotes/idé från en annan person eller grupp där detta är en stor del av den nya publikationen och det finns bevis för att den inte har utvecklats självständigt. 

b. "självplagiat" eller redundans: När författare(r) kopierar sitt eget tidigare publicerade material, antingen helt eller delvis, utan att tillhandahålla lämpliga referenser. 

5.1.2 Mindre plagiat 

'Mindre kopiering av endast korta fraser' med 'ingen felaktig tillskrivning av data', smärre ordagrant kopiering av < 100 ord utan att ange i direkt citat från ett originalverk om inte texten accepteras som allmänt använd eller standardiserad (t.ex. som material eller metod) , kopiering (inte ordagrant men endast något ändrat) av betydande avsnitt från ett annat verk, oavsett om det verket citeras eller inte. 

5.1.3 Användning av bilder utan angivande av källan: återpublicering av en bild (bild, diagram, diagram etc) 

5.2 När kontrollerar vi plagiat 

Alla manuskript som tas emot av Scientific European (SCIEU)® kontrolleras för plagiat i varje skede av referentgranskningen och redaktionsprocessen. 

5.2.1 Efter inlämning och före godkännande 

Varje artikel som skickas till SCIEU ® kontrolleras för plagiat efter inlämning och första utvärdering och före redaktionell granskning. Vi använder Crossref Similarity Check (av iThenticate) för att utföra en likhetskontroll. Den här tjänsten möjliggör textmatchning från källor som antingen inte hänvisas till eller som har plagierats i den inskickade artikeln. Men denna matchning av ord eller fraser kan vara av en slump eller på grund av användning av tekniska fraser. Exempel, likhet i avsnittet Material och metoder. Redaktionen kommer att göra en sund bedömning utifrån olika aspekter. När mindre plagiat upptäcks i detta skede skickas artikeln omedelbart tillbaka till författarna och ber att avslöja alla källor korrekt. Om större plagiat upptäcks avvisas manuskriptet och författarna uppmanas att revidera och skicka in det igen som en ny artikel. Se avsnitt 4.2. Beslut om plagiat 

När författarna har reviderat manuskriptet görs plagiatkontrollen igen av redaktionen och om inget plagiat ses granskas artikeln enligt redaktionsprocessen. Annars återlämnas det till författarna. 

6. ÅTERTAGSPOLICY 

6.1 Skäl för indragning 

Följande är skälen för att dra tillbaka publicerade artiklar i SCIEU® 

a. Falskt författarskap 

b. Tydliga bevis för att fynden är opålitliga på grund av bedräglig användning av data, datatillverkning eller flera fel. 

c. Överflödig publicering: resultat har tidigare publicerats någon annanstans utan korrekt korsreferens eller tillstånd 

d. Stort plagiat "Klart plagiat": otillskriven kopiering av en annan persons data/fynd, återinlämning av en hel publikation under en annan författares namn (antingen på originalspråket eller i översättning) eller större kopiering av originalmaterial i avsaknad av någon hänvisning till källan , eller otillskriven användning av original, publicerat akademiskt arbete, till exempel hypotesen/idén från en annan person eller grupp där detta är en stor del av den nya publikationen och det finns bevis för att den inte har utvecklats självständigt. "självplagiat" eller redundans: När författare(r) kopierar sitt eget tidigare publicerade material, antingen helt eller delvis, utan att tillhandahålla lämpliga referenser.  

6.2 Indragningar 

Huvudsyftet med tillbakadraganden är att korrigera litteraturen och säkerställa dess akademiska integritet. Artiklar kan dras tillbaka av författarna eller av tidskriftsredaktör. Normalt kommer ett återkallande att användas för att korrigera fel i inlämning eller i publicering. Vi förbehåller oss dock rätten att dra tillbaka hela artiklar även efter att de har godkänts eller publicerats. 

6.2.1 Erratum 

Anmälan om ett kritiskt fel som tidskriften begått som kan påverka publiceringen i dess slutliga form, dess akademiska integritet eller författarnas eller tidskriftens anseende. 

6.2.2 Rättelse (eller rättelse) 

Meddelande om ett kritiskt fel som gjorts av författaren/författarna som kan påverka publiceringen i dess slutliga form, dess akademiska integritet eller författarnas eller tidskriftens anseende. Detta kan antingen vara en liten del av en annars pålitlig publikation visar sig vara missvisande, författaren/bidragsgivarlistan är felaktig. För överflödig publicering, om artikeln publiceras i vår tidning först, kommer vi att utfärda ett meddelande om överflödig publicering, men artikeln kommer inte att dras tillbaka. 

6.2.3 Uttryck av oro 

 Ett uttryck för oro kommer att utfärdas av tidskriftsredaktörerna om de får osäkra bevis på publiceringsfel från författarnas sida, eller om det finns bevis för att data är opålitliga.  

6.2.4 Fullständig artikelindragning 

Magazine kommer omedelbart att dra tillbaka en publicerad artikel om avgörande bevis finns tillgängliga. När en publicerad artikel formellt dras tillbaka, kommer följande att publiceras omgående i alla versioner av tidskriften (tryckta och elektroniska) för att minimera skadliga effekter av vilseledande publicering. Magazine kommer också att se till att återkallningar visas i alla elektroniska sökningar. 

a. För tryckt version publiceras en återkallelsenotis med titeln "Återkallelse: [artikeltitel]" som är undertecknad av författarna och/eller redaktören i efterföljande nummer av tidskriften i tryckt form. 

b. För elektronisk version kommer länken till den ursprungliga artikeln att ersättas av en anteckning som innehåller återkallelseanteckningen och en länk till den återkallade artikelsidan kommer att ges och den kommer att tydligt identifieras som en återkallelse. Artikelinnehållet kommer att visa vattenstämpeln "Indragen" över dess innehåll och detta innehåll kommer att vara fritt tillgängligt. 

c. Det kommer att anges vem som tagit tillbaka artikeln – författare och/eller tidskriftsredaktör 

d. Anledningen till eller grunden för återkallelse kommer att anges tydligt 

e. Uttalanden som är potentiellt ärekränkande kommer att undvikas 

Om författarskapet ifrågasätts efter publicering men det inte finns någon anledning att tvivla på giltigheten av resultaten eller tillförlitligheten av uppgifterna kommer publiceringen inte att dras tillbaka. Istället kommer en rättelse att utfärdas tillsammans med nödvändiga bevis. Alla författare kan inte ta avstånd från en återkallad publikation eftersom det är alla författares gemensamma ansvar och författare borde inte ha någon anledning att juridiskt ifrågasätta ett återkallande. Se avsnittet för vår inlämningspolicy. Vi kommer att genomföra en ordentlig utredning innan ett återkallande och redaktör kan besluta att kontakta författarens institut eller finansiär i sådana ärenden. Det slutliga beslutet ligger hos chefredaktören. 

6.2.5 Tillägg 

Meddelande om ytterligare information om en publicerad tidning som är av värde för läsarna. 

7. ÖPPEN ÅTKOMST 

Scientific European (SCIEU) ® är engagerad i verklig och omedelbar öppen tillgång. Alla artiklar som publiceras i den här tidningen är fria att komma åt omedelbart och permanent när de har godkänts i SCIEU. Godkända artiklar tilldelas DOI, om det är relevant. Vi tar inte ut några avgifter för någon läsare att ladda ner artiklar när som helst för eget vetenskapligt bruk. 

Scientific European (SCIEU) ® fungerar under Creative Commons-licensen CC-BY. Detta ger alla användare en fri, oåterkallelig, världsomspännande rätt till åtkomst till och en licens att kopiera, använda, distribuera, överföra och visa verket offentligt och att göra och distribuera härledda verk, i vilket digitalt medium som helst för alla ansvarsfulla ändamål, gratis kostnadsfritt och med förbehåll för korrekt tilldelning av författarskap. Alla författare som publicerar med SCIEU ® accepterar dessa som publiceringsvillkor. Upphovsrätten till innehållet i alla artiklar förblir hos den utsedda författaren till artikeln. 

En fullständig version av verket och allt kompletterande material i ett lämpligt elektroniskt standardformat deponeras i onlineförråd som stöds och underhålls av en akademisk institution, ett vetenskapligt samfund, en statlig myndighet eller annan väletablerad organisation som försöker möjliggöra öppen åtkomst, obegränsad distribution, interoperabilitet och långtidsarkivering. 

8. ARKIVERINGSPOLICY 

Vi är engagerade i permanent tillgänglighet, tillgänglighet och bevarande av det publicerade verket. 

8.1 Digital arkivering 

8.1.1 Som medlem i Portico (ett community-stödt digitalt arkiv) arkiverar vi våra digitala publikationer hos dem. 

8.1.2 Vi skickar in våra digitala publikationer till British Library (National Library of United Kingdom). 

8.2 Arkivering av tryckta kopior 

Vi skickar in tryckta kopior till British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, Oxford University Library, Trinity College Dublin Library, Cambridge University Library och några andra nationella bibliotek i EU och USA. 

British Library permalink
Cambridge University Library permalink
Library of Congress, USA permalink
National- och universitetsbiblioteket, Zagreb Kroatien permalink
Skottlands nationalbibliotek permalink
National Library of Wales permalink
Oxford University Library permalink
Trinity College Dublin Library permalink

9. PUBLIKATIONSETIK 

9.1 Motstridiga intressen 

Alla författare och redaktioner måste deklarera eventuella motstridiga intressen relaterade till den inskickade artikeln. Om någon i redaktionen har ett motstridigt intresse som skulle kunna hindra honom/henne från att fatta ett opartiskt beslut om ett manuskript, kommer redaktionen inte att ta med sådan medlem för bedömning. 

Konkurrerande intressen inkluderar följande: 

För författare: 

a. Sysselsättning – nyligen, aktuell och förväntad av alla organisationer som kan vinna eller förlora ekonomiskt genom publicering 

b. Finansieringskällor – forskningsstöd från alla organisationer som kan vinna eller förlora ekonomiskt genom publicering 

c. Personliga ekonomiska intressen – aktier och aktier i företag som kan vinna eller förlora ekonomiskt genom publicering 

d. Alla former av ersättning från organisationer som kan vinna eller förlora ekonomiskt 

e. Patent eller patentansökningar som kan påverkas av publicering 

f. Medlemskap i relevanta organisationer 

För medlemmar i redaktionen: 

a. Att ha en personlig relation med någon av författarna 

b. Arbetar eller har nyligen arbetat på samma institution eller institution som någon av författarna.  

Författarna måste inkludera följande i slutet av sitt manuskript: Författaren/författarna deklarerar inga konkurrerande intressen. 

9.2 Författarens uppförande och upphovsrätt 

Alla författare måste godkänna våra licenskrav när de skickar in sitt arbete. Genom att skicka in till våra tidskrifter och godkänna denna licens samtycker den insändande författaren på alla författares vägnar att: 

a. artikeln är original, har inte tidigare publicerats och övervägs för närvarande inte för publicering någon annanstans; och 

b. författaren har fått tillstånd att använda allt material som har hämtats från tredje part (t.ex. illustrationer eller diagram), och villkoren har beviljats. 

Alla artiklar i Scientific European (SCIEU) ® publiceras under creative commons-licensen, som tillåter återanvändning och omdistribution med tillskrivning till författarna. Se avsnitt 3 för vår copyright- och licenspolicy 

9.3 Oredlighet 

9.3.1 Forskningsfel 

Forskningsfel inkluderar förfalskning, tillverkning eller plagiat när det gäller att föreslå, utföra, granska och/eller rapportera forskningsresultat. Oegentligheter i forskning inkluderar inte mindre ärliga fel eller meningsskiljaktigheter. 

Om redaktören efter bedömning av forskningsarbetet har betänkligheter om en publicering; svar kommer att begäras från författarna. Om bemötandet är otillfredsställande kontaktar redaktionen författarens prefekt eller institut. I fall av publicerat plagiat eller dubbelpublicering kommer ett tillkännagivande att göras i tidskriften som förklarar situationen, inklusive "återkallelser" om arbete visar sig vara bedrägligt. Se avsnitt 4 för vår plagiatpolicy och avsnitt 5 för vår policy för återkallelse 

9.3.2 Redundant publicering 

Scientific European (SCIEU) ® tar endast hänsyn till artiklar som inte har publicerats tidigare. Överflödig publicering, dubbelpublicering och textåtervinning är inte acceptabelt och författarna måste se till att deras forskningsarbete endast publiceras en gång. 

Mindre överlappning av innehåll kan vara oundvikligt och måste rapporteras transparent i manuskriptet. I översiktsartiklar, om text återvinns från en tidigare publikation, måste den presenteras med en ny utveckling av tidigare publicerade åsikter och lämpliga referenser till tidigare publikationer måste citeras. Se avsnitt 4 för vår plagiatpolicy. 

9.4 Redaktionella standarder och processer 

9.4.1 Redaktionellt oberoende 

Redaktionellt oberoende respekteras. Redaktionens beslut är slutgiltigt. Om en medlem av redaktionen vill skicka in en artikel ska han/hon inte ingå i den redaktionella granskningen. Chefredaktören/en senior medlem av redaktionen förbehåller sig rätten att konsultera alla ämnesexperter med avseende på data och vetenskaplig noggrannhet, för att utvärdera artikeln. De redaktionella beslutsprocesserna i vår tidning är helt åtskilda från våra kommersiella intressen. 

9.4.2 Granskningssystem 

Vi säkerställer att den redaktionella granskningen är rättvis och vi strävar efter att minimera partiskhet. 

Uppsatser som skickas in genomgår vår redaktionella process enligt beskrivningen i avsnitt 2. Om några konfidentiella diskussioner har ägt rum mellan en författare och en medlem av redaktionen kommer de att förbli konfidentiella såvida inte uttryckligt medgivande har getts av alla berörda parter eller om det finns några exceptionella omständigheter. 

Redaktörer eller styrelseledamöter är aldrig inblandade i redaktionella beslut om sitt eget arbete och i dessa fall kan tidningar remitteras till andra medlemmar i redaktionen eller chefredaktören. Chefredaktör ska inte vara involverad i redaktionella beslut om sina egna i något skede av den redaktionella processen. Vi accepterar inte någon form av kränkande beteende eller korrespondens mot vår personal eller redaktörer. Varje författare av en tidning som skickas in till vår tidning och som ägnar sig åt kränkande beteende eller korrespondens mot personal eller redaktörer kommer att få sin tidning omedelbart borttagen från övervägande för publicering. Övervägande av efterföljande inlämningar kommer att fattas av chefredaktören. 

Se avsnitt 2 för vår granskning och redaktionell policy 

9.4.3 Överklaganden 

Författare har rätt att överklaga redaktionella beslut som fattas av Scientific European (SCIEU)®. Författaren ska skicka in skälen för sitt överklagande till redaktionen via e-post. Författare avråds från att direkt kontakta redaktionsmedlemmar eller redaktörer med sina överklaganden. Efter ett överklagande är alla redaktionella beslut avgörande och det slutliga beslutet ligger hos chefredaktören. Se avsnitt 2 i vår recensions- och redaktionspolicy 

9.4.4 Standarder för noggrannhet 

Scientific European (SCIEU) ® ska ha skyldighet att publicera korrigeringar eller andra meddelanden. En "rättelse" ska normalt användas när en liten del av en i övrigt tillförlitlig publikation visar sig vara vilseledande för läsarna. En "återkallelse" (meddelande om ogiltiga resultat) kommer att utfärdas om arbetet visar sig vara bedrägligt eller som ett resultat av ett betydande fel. Se avsnitt 5 för vår återkallelsepolicy 

9.5 Datadelning 

9.5.1 Öppen datapolicy 

För att tillåta andra forskare att verifiera och bygga vidare på det arbete som publicerats i Scientific European (SCIEU)®, måste författarna tillhandahålla data, kod och/eller forskningsmaterial som är integrerade i resultaten i artikeln. Alla datamängder, filer och kod ska deponeras i lämpliga, erkända allmänt tillgängliga arkiv. Författare bör under inlämningen av själva manuskriptet avslöja om det finns några begränsningar för tillgängligheten av data, kod och forskningsmaterial från deras arbete. 

Datauppsättningar, filer och koder som har deponerats i ett externt arkiv bör på lämpligt sätt citeras i referenserna. 

9.5.2 Källkod 

Källkod bör göras tillgänglig under en öppen källkodslicens och deponeras i ett lämpligt arkiv. Små mängder källkod kan inkluderas i tilläggsmaterialet. 

10. PRISPOLICY 

10.1 Prenumerationsavgifter 

Skriv ut 1-års prenumeration* 

Företag £49.99 

Institutionell £49.99 

Personligt £49.99 

*Portoavgifter och moms tillkommer 

10.2 Villkor 

a. Alla prenumerationer tecknas på kalenderårsbasis från januari till december. 
b. Full förskottsbetalning krävs för alla beställningar. 
c. Prenumerationsbetalningar återbetalas inte efter att det första numret har skickats. 
d. En institutionell eller företagsprenumeration kan användas av flera individer inom en organisation. 
e. Ett Personligt abonnemang får endast användas av den enskilde abonnenten för personligt bruk. Genom att köpa prenumerationer till personligt pris godkänner du att Scientific European® kommer endast att användas för personliga, icke-kommersiella ändamål. Återförsäljning av köpta abonnemang till personligt pris är strängt förbjudet. 

10.2.1 Betalningsmetoder 

Följande betalningsmetoder accepteras: 

a. Via banköverföring GBP (£) kontonamn: UK EPC LTD, kontonummer: '00014339' Sorteringskod: '30-90-15′ BIC: 'TSBSGB2AXXX' IBAN:'GB82TSBS30901500014339'. Vänligen ange vårt fakturanummer och abonnentnummer vid betalning och skicka information via e-post till [e-postskyddad] 
b. Med betal- eller kreditkort 

10.2.2 skatter 

Alla priser som visas ovan är exklusive eventuella skatter. Alla kunder kommer att betala moms enligt gällande brittiska skattesats. 

10.2.3 Leverans 

Vänligen vänta upp till 10 arbetsdagar för leverans inom Storbritannien och Europa och 21 dagar för resten av världen. 

11. ANNONSPOLICY 

11.1 Alla annonser på Scientific European® webbplats och tryckta formulär är oberoende av redaktionella processer och redaktionella beslut. Redaktionellt innehåll äventyras eller påverkas inte på något sätt av kommersiella eller ekonomiska intressen med reklamkunder eller sponsorer eller marknadsföringsbeslut. 

11.2 Annonser visas slumpmässigt och är inte kopplade till innehåll på vår webbplats. Annonsörer och sponsorer har ingen kontroll eller inflytande över resultaten av sökningar som en användare kan göra på webbplatsen efter nyckelord eller sökämne. 

11.3 Kriterier för annonser 

11.3.1 Annonser bör tydligt identifiera annonsören och den produkt eller tjänst som erbjuds 

11.3.2 Vi accepterar inte annonser som är vilseledande eller vilseledande eller verkar vara oanständiga eller stötande i vare sig text eller konstverk, eller om de relaterar till innehåll av personlig, ras, etnisk, sexuell läggning eller religiös karaktär. 

11.3.3 Vi förbehåller oss rätten att avböja all typ av reklam som sannolikt kommer att påverka våra tidskrifters rykte. 

11.3.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka annons från tidskriftswebbplatsen. 

Chefredaktörens beslut är slutgiltigt. 

11.4 Eventuella klagomål angående annonsering på Scientific European® (webbplats och tryckt) ska skickas till: [e-postskyddad] 

12. HYPERLÄNKNINGSPOLICY 

Externa länkar som finns på webbplatsen: På många ställen på denna webbplats kan du hitta webblänkar till andra webbplatser / portaler. Dessa länkar har placerats för att underlätta för läsarna för att de ska kunna komma åt originalkällorna/referenserna. Vetenskaplig europeisk är inte ansvarig för innehållet och tillförlitligheten hos de länkade webbplatserna och stöder inte nödvändigtvis de åsikter som uttrycks i dem eller på webbplatser som kan nås via deras publicerade webblänkar. Enbart närvaro av länken eller dess listning på denna webbplats bör inte antas som stöd av något slag. Vi kan inte garantera att dessa länkar kommer att fungera hela tiden och vi har ingen kontroll över tillgängligheten/icke-tillgängligheten för dessa länkade sidor.  

13. PUBLICERINGSSPRÅK

Språket för publicering av Vetenskaplig europeisk är engelska. 

Men för fördelar och bekvämlighet för studenter och läsare vars första språk inte är engelska, neural översättning (maskinbaserat) är tillgänglig på nästan alla viktiga språk som talas i olika delar av världen. Tanken är att hjälpa sådana läsare (vars första språk inte är engelska) att förstå och uppskatta åtminstone kärnan i vetenskapsberättelserna på deras eget modersmål. Denna möjlighet görs tillgänglig för våra läsare i god tro. Vi kan inte garantera att översättningarna kommer att vara 100 % korrekta i ord och idéer. Vetenskaplig europeisk ansvarar inte för eventuella översättningsfel.

***

OM OSS  MÅL & OMFATTNING  VÅR POLICY   KONTAKTA OSS  
FÖRFATTARES INSTRUKTIONER  ETIK OCH FEL  FÖRFATTARE FAQ  SKICKA IN ARTIKEL