ANNONS

Tyskland förkastar kärnenergi som grönt alternativ

Att vara både kolfri och nukleär-gratis kommer inte att bli lätt för Tyskland och Europeiska unionen (EU) när man försöker nå målet att minska utsläppen av växthusgaser för att hålla temperaturhöjningarna inom 1.5oC.

Över 75 % av EU:s växthusgaser utsläpp beror på produktion och användning av energi. Att minska koldioxidutsläppen i EU:s energisystem är därför en absolut nödvändighet för att uppnå klimatmålen för 20301. Vidare, i det nyligen avslutade klimattoppmötet COP26, hade länder lovat att hålla temperaturökningarna inom 1.5oC.  

Det är i detta sammanhang som Europeiska kommissionen släppte ett förslag den 01 januari 2022 om märkning av viss gas och nukleär verksamhet som hållbar grön alternativ för att minska koldioxidutsläppen i EU:s energisystem. EU-taxonomien förväntas vägleda och mobilisera privata investeringar i energiverksamhet för att uppnå klimatneutralitet under de kommande 30 åren2

Alla medlemsländer är dock inte överens om att erkänna nukleär energi som ett godtagbart alternativ för att minska koldioxidutsläppen av energisystemet och uppfylla klimatmålen.  

Medan Frankrike stöder starkt nukleär energi som ett alternativ mot koldioxidutsläpp och planerar att återuppliva sin kärnkraftsindustri, flera andra som Tyskland, Österrike, Luxemburg, Portugal och Danmark motsätter sig starkt nukleär energialternativ.  

Tidigare, i en gemensam deklaration för en kärnvapenfri EU-taxonomie den 11 november 2021, sade Tyskland, Österrike, Luxemburg, Portugal och Danmark "Kärnkraft är oförenligt med EU:s taxonomiförordnings princip om "gör ingen betydande skada"". De uttryckte sin oro över att "att inkludera kärnkraft i taxonomin permanent skulle skada dess integritet, trovärdighet och därmed dess användbarhet"3

Med tanke på Japans kärnkraftskatastrof i Fukushima (2011) och före detta Sovjetunionens Tjernobylkatastrof (1986) är ståndpunkten från kärnkraftsmotståndarna förståelig. Faktum är att Japan nyligen har valt att bygga flera nya kolkraftverk för att möta energibehovet trots klimatriskerna.  

Att vara både kolfri och kärnkraftsfri kommer inte att bli lätt för Europeiska unionen (EU) när man försöker uppnå målet att minska utsläppen av växthusgaser för att hålla temperaturhöjningarna inom 1.5oC.

***

Referenser:  

  1. Europeiska kommissionen 2022. Energy and the Green Deal – En omställning av ren energi. Tillgänglig på https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_en  
  1. Europeiska kommissionen 2022. Pressmeddelande – EU-taxonomien: Kommissionen inleder expertsamråd om kompletterande delegerad akt som täcker vissa kärn- och gasaktiviteter. Upplagd 01 januari 2022. Tillgänglig på https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2  
  1. Federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd (BMUV). Gemensam deklaration för en kärnvapenfri EU-taxonomie. Upplagt 11 november 2021. Tillgänglig på https://www.bmu.de/en/topics/reports/report/joint-declaration-for-a-nuclear-free-eu-taxonomy  

***

SCIEU Team
SCIEU Teamhttps://www.ScientificEuropean.co.uk
Scientific European® | SCIEU.com | Betydande framsteg inom vetenskapen. Inverkan på mänskligheten. Inspirerande sinnen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Uppdateras med alla de senaste nyheterna, erbjudanden och specialmeddelanden.

Mest populära artiklar

Kometen Leonard (C/2021 A1) kan bli synlig för blotta ögat den 12 december...

Av de många kometer som upptäcktes 2021, kometen C/2021...

Mars Rovers: Två decennier av landning av Spirit and Opportunity på ytan av...

För två decennier sedan, två Mars-rovers Spirit och Opportunity...

Ryggmärgsskada (SCI): Utnyttja bioaktiva ställningar för att återställa funktionen

Självmonterade nanostrukturer bildade med hjälp av supramolekylära polymerer innehållande peptidamfifiler (PA) innehållande...
- Annons -
94,239FläktarTycka om
47,615följareFölj
1,772följareFölj
30abonnenterPrenumerera