Etik och felbehandling

Uttalande om publiceringsetik och felbehandling

1.1 Finansiering

All finansiering som erhållits för skriv- eller redigeringshjälp bör erkännas i slutet av artikeln.

1.2 Författarens uppförande och upphovsrätt

Författaren/författarna bör se till att få tillstånd att använda allt material som har hämtats från tredje part (t.ex. illustrationer, bilder eller diagram), och villkoren har beviljats. Lämpliga citat måste göras i slutet av artikeln.

1.3 Redaktionella standarder och processer

1.3.1 Redaktionellt oberoende

Redaktionellt oberoende respekteras. Chefredaktörens beslut är slutgiltigt.

1.3.2 Standarder för noggrannhet

Vetenskaplig europeisk® (SCIEU)® ska ha skyldighet att offentliggöra rättelser eller andra meddelanden. En "rättelse" ska normalt användas när en liten del av en i övrigt tillförlitlig publikation visar sig vara vilseledande för läsarna.

Se även Vanliga frågor om författare.

***

OM OSS  MÅL & OMFATTNING  VÅR POLICY   KONTAKTA OSS  
FÖRFATTARES INSTRUKTIONER  ETIK OCH FEL  FÖRFATTARE FAQ  SKICKA IN ARTIKEL